ورود به سیستم
username
نام کاربری
password رمزعبور
ذکر ایام هفته
ذکر روزهای هفته
دعای فرج
دعای فرج
اوقات شرعی
نمایش اخبار
تمدید زمان واریز وجه آزمون فراخوان علوم پزشکی شاهرود


زمان: سوم آذرماه

صاحب امتیاز: موسسه امن آوران سبز کوش

متن خبر: مهلت واریز وجه شرکت در آزمون فرخوان علوم پزشکی شاهرود با توجه به مشکلات اخیر در خصوص قطعی اینترنت تا پایان وقت اداری دوشنبه 4 آذر ماه 98 تمدید گردید لذا داوطلبانی که با مراجعه به صفحه پیگیری واجد شرایط اعلام شده اند می توانند تا تاریخ مذکور نسبت به واریز وجه و تحویل فیش واریزی به دفتر موسسه اقدام نمایند.