ورود به سیستم
username
نام کاربری
password رمزعبور
ذکر ایام هفته
ذکر روزهای هفته
دعای فرج
دعای فرج
اوقات شرعی
نمایش اخبار
خدمات حفاظتی شرکت سیمان شاهرود


زمان: اردیبهشت 98

صاحب امتیاز: شرکت امن آوران سبز کوش

متن خبر: با توجه اجرای مناقصه واگذاری امور حفاظتی و مراقبتی مجموعه شرکت سیمان شاهرود در اردیبهشت ماه سال 98 و شرکت موسسه خدمات حفاظتی مراقبتی امن آوران سبز کوش، در این مناقصه پس از بررسی به عمل آمده در کمیسیون معاملات مربوطه و بازگشایی پاکت ها در نهایت این موسسه برنده مناقصه و امور مربوطه حفاظتی از اول خردادماه سال جاری به موسسه واگذار گردید.