ورود به سیستم
username
نام کاربری
password رمزعبور
ذکر ایام هفته
ذکر روزهای هفته
دعای فرج
دعای فرج
اوقات شرعی
نمایش اخبار
فراخوان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود


زمان: سه شنبه 8 صبح لغایت پنج شنبه 2 بعد از ظهر

صاحب امتیاز: شرکت امن آوران سبز کوش

متن خبر: نظر به اینکه موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی امن آوران سبز کوش پیمانکار امور نگهبانی بخشی از مجموعه دانشگاه علوم پزشکی گردیده و برابر ضوابط موجود در دانشگاه جذب و بکارگیری نیروهای واجد شرایط از طریق فراخوان و گذراندن سیر و مراحل مربوطه(آزمون کتبی- مصاحبه - تست روانشانسی و شخصیت و آمادگی جسمانی ...) مقدور خواهد بود. لذا افراد واحد شرایط با مراجعه به صفحه فراخوان این موسسه پس از مطالعه دقیق شرایط ذکر شده و ضوابط ابلاغی نسبت به ثبت نام از سه شنبه 14 آبان 98 ساعت 8 صبح لغایت پنج شنبه 16 آبان 98 ساعت 2 بعد از ظهر اقدام نمایند. با آرزوی موفقیت مدیر عامل موسسه