ورود به سیستم
username
نام کاربری
password رمزعبور
ذکر ایام هفته
ذکر روزهای هفته
دعای فرج
دعای فرج
اوقات شرعی
نمایش اخبار
دریافت کارت ورود به جلسه


زمان: 1399/07/08

صاحب امتیاز: موسسه امن آوران سبزکوش

متن خبر: داوطلبین عزیز برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون نگهبانی دانشگاه علوم پزشکی ازامروزسه شنبه تاریخ 1399/07/08تاپایان روز چهارشنبه به قسمت پیگیری سایت مراجعه,ودرصورت بروز هرگونه اشکال و مغایرت تاساعت 12:00 روز پنج شنبه به دفتر موسسه مراجعه نمایید.