ورود به سیستم
username
نام کاربری
password رمزعبور
ذکر ایام هفته
ذکر روزهای هفته
دعای فرج
دعای فرج
اوقات شرعی
نمایش اخبار
برگزاری زمان آزمون نگهبانی


زمان: 1399/07/05

صاحب امتیاز: موسسه امن آوران سبزکوش

متن خبر: باتوجه به هماهنگی انجام شده با دانشگاه علوم پزشکی تاریخ آزمون 1399/07/11 در محل دانشگاه صنعتی شاهرودپیش بینی شده است,داوطلبین گرامی جهت دریافت کارت و دسترسی به آخرین اطلاعات در تاریخ 1399/07/09به قسمت پیگیری سایت مراجعه نمایند.